• GIAO HÀNG TẬN NƠI 
  THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG

  TƯ VẤN BÁN HÀNG
  (028)66 800 277

  0932 643 601

   

  SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU
  

  Ghế xoay văn phòng, ghế lãnh đạo

  Ghế xoay GXE-01

  Ghế xoay GXE-01

  485,000 đ

  Ghế xoay GXE-02

  Ghế xoay GXE-02

  530,000 đ

  Ghế xoay GXE-02A

  Ghế xoay GXE-02A

  550,000 đ

  Ghế xoay GXE-03

  Ghế xoay GXE-03

  600,000 đ

  Ghế xoay GXE-04

  Ghế xoay GXE-04

  785,000 đ

  Ghế xoay GXE-05

  Ghế xoay GXE-05

  810,000 đ

  Ghế xoay GXE-06N

  Ghế xoay GXE-06N

  1,300,000 đ

  Ghế xoay GXE-07N

  Ghế xoay GXE-07N

  1,580,000 đ

  Ghế xoay GXE-08AM

  Ghế xoay GXE-08AM

  1,580,000 đ

  Ghế xoayGXE-08.1M

  Ghế xoayGXE-08.1M

  1,750,000 đ

  Ghế xoay GXE-09.1N

  Ghế xoay GXE-09.1N

  1,080,000 đ

  Ghế xoay SGE-712

  Ghế xoay SGE-712

  980,000 đ

  Ghế xoay GXE-10.1

  Ghế xoay GXE-10.1

  790,000 đ

  Ghế xoay GLE-113N

  Ghế xoay GLE-113N

  790,000 đ

  Ghế xoayGXE-12AN

  Ghế xoayGXE-12AN

  1,020,000 đ

  Ghế xoay GXE-12BN

  Ghế xoay GXE-12BN

  1,190,000 đ

  Ghế xoay GLE-104N

  Ghế xoay GLE-104N

  850,000 đ

  Ghế xoay GLE-106N

  Ghế xoay GLE-106N

  900,000 đ

  Ghế xoay GXE-17N

  Ghế xoay GXE-17N

  1,200,000 đ

  Ghế xoay GLE-119N

  Ghế xoay GLE-119N

  870,000 đ

  Ghế xoay GXE-18N

  Ghế xoay GXE-18N

  1,320,000 đ

  Ghế xoay GLE-109N

  Ghế xoay GLE-109N

  1,010,000 đ

  Ghế xoay GLE-117N

  Ghế xoay GLE-117N

  950,000 đ

  Ghế xoay GLE-110N

  Ghế xoay GLE-110N

  910,000 đ

  Ghế xoay GXE-201AM

  Ghế xoay GXE-201AM

  2,680,000 đ

  Ghế xoay GXE-201.1M

  Ghế xoay GXE-201.1M

  2,800,000 đ

  Ghế xoay GXE-201.1M

  Ghế xoay GXE-201.1M

  2,950,000 đ

  Ghế xoay GXE-201AM

  Ghế xoay GXE-201AM

  2,550,000 đ

  Ghế xoay GXE-203AM

  Ghế xoay GXE-203AM

  2,680,000 đ

  Ghế xoay GXE-204BM

  Ghế xoay GXE-204BM

  3,600,000 đ

  SẢN PHẨM BÁN CHẠY

  XƯỞNG SẢN XUẤT

  Sản xuất Hình ảnh SX HINH ANH SX HINH ANH SX HINH ANH SX HINH ANH SX HINH ANH SX Sản xuất
  TOP
  So sánh (0) x